Kancelaria Prawna Juszczyk Gębarowski
Kancelaria Prawna Juszczyk Gębarowski Radcowie Prawni

Zasady wspó?pracy

Kancelaria mo?e ?wiadczy? us?ugi w nast?pujšcy sposób:

 

Ka?da sprawa przyj?ta do realizacji przez Kancelari? zostanie wykonana:

 

W trakcie prowadzenie sprawy przez Kancelari? Klient b?dzie uprawniony do:

Kontakt z nami
Kancelaria Tarnów

ul. Krakowska 238
33-100 Tarnów

Kancelaria Rzeszów

ul. Kurpiowska 1
35-303 Rzeszów

tel. kom. 663 75 16 17
tel. kom. 502 66 46 25