Kancelaria Prawna Juszczyk Gębarowski
Kancelaria Prawna Juszczyk Gębarowski Radcowie Prawni

Zakres usług

Zakres działalności Kancelarii, ze względu na dużą ilość współpracowników, obejmuje całkowite spektrum problematyki prawnej.


W szczególności w zakres ten wchodzi reprezentacja procesowa w postępowaniu cywilnym, karnym, karno - skarbowym, w sprawach o wykroczenia, administracyjnym, podatkowym oraz kanonicznym.


Szczegółowy zakres świadczonych usług:


Świadczone usługi najczęściej odpowiadają poniższym pojęciom:


Alimenty, apelacja, egzekucja, darowizna, dzierżawa, informacja prawna, księga wieczysta, najem, negocjacje, nieruchomości, odszkodowanie, odwołanie, opinia prawna, podział majątku, porada prawna, pozew, rejestracja, rozwód, skarga kasacyjna, skarga konstytucyjna, spółki cywilne i handlowe, służebność, sprzeciw, umowa, upadłość, użyczenie, użytkowanie, waloryzacja, windykacja, wniosek, wykroczenia, wywłaszczenie, zadośćuczynienie, zarzuty, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, zastępstwo procesowe przed wszelkimi sądami.


Obsługa

 

Prowadzimy fachową obsługę osób fizycznych w tym cudzoziemców, pracowników i konsumentów oraz obsługę podmiotów gospodarczych, instytucji, osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, banków, stowarzyszeń, zakładów opieki zdrowotnej i spółdzielni.

Kontakt z nami
Kancelaria Tarnów

ul. Krakowska 238
33-100 Tarnów

Kancelaria Rzeszów

ul. Kurpiowska 1
35-303 Rzeszów

tel. kom. 663 75 16 17
tel. kom. 502 66 46 25