Kancelaria Prawna Juszczyk Gębarowski
Kancelaria Prawna Juszczyk Gębarowski Radcowie Prawni

Kontakt

KANCELARIA PRAWNA JUSZCZYK G?BAROWSKI RADCOWIE PRAWNI SPÓ?KA PARTNERSKA

Sšd Rejonowy dla Krakowa - ?ródmie?cia w Krakowie
XII Wydzia? Gospodarczy KRS: 0000474579 
NIP: 9930652977, REGON: 122927544

Nr rach. Idea Bank: 06 1950 0001 2006 0621 3318 0002

ul. Krakowska 238                                            
33 - 100 Tarnów          

ul. Kurpiowska 1
35-303 Rzeszów


tel. +48 663 75 16 17
tel. + 48 502 66 46 25

e-mail: kancelariaprawnajg@gmail.com


Termin i godzin? spotkania nale?y ka?dorazowo uzgodni? osobi?cie lub telefonicznie


Kancelaria ?wiadczy swe us?ugi przez 7 dni w tygodniu


Istnieje mo?liwo?? dojazdu do Klienta pod wskazany adres


Wst?pne zapytania mo?na równie? kierowa? na podany powy?ej adres e-mailZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH US?UG


www.kancelariaprawnajg.pl

Kontakt z nami
Kancelaria Tarnów

ul. Krakowska 238
33-100 Tarnów

Kancelaria Rzeszów

ul. Kurpiowska 1
35-303 Rzeszów

tel. kom. 663 75 16 17
tel. kom. 502 66 46 25